Post: : Admin

Mẫu tờ trình tổ chức Đại lễ Phật đản 2017 - Pl: 2561. Phật Học Đời Sống online đăng tải những mẫu giấy tờ hồ sơ Phật giáo, kho mẫu hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục Phật giáo.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tỉnh Bình Phước                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                                                                        
Chùa Gạch Đinh   
                                                                                                
TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC  ĐẠI  LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2017 - PHẬT LỊCH 2561
                        
Kính gửi : UBND Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước 
Căn cứ  thông tư 266 của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL: 2561.
Nay, Chùa Gạch Đinh kính trình lên các cấp lãnh đạo, chính quyền cho phép Chùa Gạch Đinh được tổ chức Đại Lễ Phật Đản _ Phật Lịch 2561, từ ngày 14 - 22/05 /2017 (nhằm  ngày 8 - 15/04/ Dinh Dau).
Rất mong được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo và chính quyền.
Chúng tôi xin chân thành tri ân.
                                                                           
Bù Gia Mập, ngày 09 tháng 05 năm 2017
Thay mặt Ban Hộ Tự Chùa Gạch Đinh  
                                                  


Hoang Van A