Post: : Admin

Phật giáo thường tổ chức các dịp lễ như: Lễ bổ nhiệm trụ trì, lễ đặt đá xây dựng, lễ khánh thành (lạc thành), lễ mừng khánh tuế, các cá nhân hay chùa thường chọn câu đối, bức liễn, hoành phi ưng ý để dành tặng đến buổi lễ. Phật học đời sống xin giới thiệu những mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo.
Các câu liễn, hoành phi thiền môn, câu đối, lời hay: Thiệu long tam bảo, Tòng lâm thạch trụ, Thiền môn thạch trụ, Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, tấn tu đạo nghiệp, duy tuệ thị nghiệp, Phước huệ song tu, Phật sự viên thành, Đạt nhập pháp không, bồ đề tăng trưởng, giáo nhân bất quyện, thiệu long thánh chủng, phạm vũ huy hoàng, phước trí nhị nghiêm, đức nhuận thiền lâm, thâm ân vị báo, phước huệ hoa khai, phước thọ tăng long, phước hải ân ba, ..v.v..

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phạm vũ huy hoàng

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Thiệu long thánh chủng

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phật nhật tăng huy

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Đức nhuận thiền lâm

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phước huệ song tu

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Bồ đề tăng trưởng

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Đạt nhập pháp không

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Tâm y song vận

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo


Thâm ân vị báo

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phước thọ tăng long

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Duy tuệ thị nghiệp

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phước huệ hoa khai

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Đạo thể tăng quang

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phật sự viên thành

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Phước hải ân ba

Mẫu quà tặng các lễ hội trong Phật giáo

Giáo nhân bất quyện


Việt Dũng / Phật học đời sống