Post: : Admin

Mẫu phái quy y: Quy là trở về; Y là nương tựa, Quy Y là trở về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê, phóng lãng đã lìa bỏ ra đi, như đứa trẻ khờ dại đã rời bỏ cha mẹ để ra đi hoang phá, bây giờ biết sự dại khờ do kinh nghiệm khổ đau, quay trở về nương tựa dưới bóng hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ.Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Mẫu phái quy y Tam-bảo

Chữ Quy Y nguyên dịch nghĩa chữ Nam Mô của Phạn ngữ. Quy Y cũng có nghĩa là kính vâng hay phục tùng.


Tam Bảo là ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng.
Ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quý báu. Nhưng sự thật, vàng bạc và danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ *sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi lại làm cho con người thêm khổ nữa! Còn Phật, Pháp, Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quý báu (Tam Bảo).

*Phòng thiết kế Phật học đời sống, một số mẫu khung QUY Y TAM BẢO cho các chùa và nhận thiết kế giấy miễn phí và in ấn giá tốt.


Liện hệ hotline: 0909974199