Post: : Admin

Vậy là mùa Vu Lan lại đến, đối với những người con đây là những ngày tưởng nhớ đến đấng sinh thành của mình. Là ngày kỷ niệm cũng là nhắc nhở con cái về công ơn cha mẹ.Làm con phải lấy hiếu làm đầu, đó là nết hạnh thanh cao của đời sống thiện lương. Vu lan cũng là ngày tự tứ để cầu nguyện, cầu siêu cho cha mẹ đã mất được siêu thoát. Nhân mùa vu lan báo hiếu kính chúc các bậc cha mẹ sức khỏe an khang, tâm luôn an ổn. 


Vu lan mỗi độ về
Lòng con thật xuyến xao
Nghĩ công ơn cha mẹ
Tựa núi ngàn biển sâu

Nhỏ sống trong tay mẹ
Lớn buôn ba cuộc đời
Nhiều lúc bận rộn quá
Quên mẹ cha chăm lo

Đến lúc lập gia thất
Có con và chợt hiểu
Lòng mẹ như thế nào
Thương con dào dạt bến

Mẹ ơi có nhiều lúc
Con hay cãi mẹ cha
Chỉ vì tính bướng bỉnh
Làm phiền não cha mẹ

Nhân mùa vu lan hiếu
Con không biết gì hơn
Nước mắt rơi cánh hoa
Cài ngực áo trong lòng

Màu hoa nào cho phải 
Xứng để lòng thương yêu
Công dưỡng dục sinh thành
Cha mẹ dành con cả.

Hoa nào bằng hoa lòng
Bằng nghĩa cử hành vi
Phụng hiếu cha mẹ còn
Đền đáp ơn sâu thẳm

Những ai cha mẹ mất 
Cầu nguyện và niệm phật
Làm việc lành phước thiện
Hồi hướng siêu thoát cõi

Vu lan hiếu sinh thành
Nào đâu chỉ tháng bảy
Mà những ngày quanh năm
Đều là vu lan cả

Hiếu là cuội gốc rể
Là đạo hạnh đứng đầu
Làm con nên ghi nhớ
Vu lan là trong tim

Hành vi phải tương ứng 
Nghĩ nhớ luôn khắc ghi
Công ơn và tình thương

Cha mẹ là tất cả. 


Quang Minh