Post: : Admin

Để được an tâm làm công tác Phật sự và sinh hoạt hợp pháp, Phật học đời sống online, giới thiệu "Mẫu đơn xin thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo" tiện cho quý Tăng Ni in ấn làm hồ sơ Phật giáo dễ dàng hơn. Mẫu đơn xin thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Phật Học Đời Sống                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                  ------0-----                                                              -------------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gởi: Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Con tên:  Nguyễn Văn A
Pháp danh: Thích Tâm A
Ngày tháng sinh: 16 . 06. 1966. 
Nguyên quán: Mỹ Tho
Con đã xuất gia và tu học từ năm 1995 tại: Phật học đời sống 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM.
Là đệ tử của Hòa Thượng Thích Tâm A. Viện chủ Phật học đời sống 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM.
Con đã tốt nghiệp trường TCPH Sóc Trăng năm 2005, và tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo TP HCM năm 2013 khóa VIII. 

Nay con có nhân duyên đến làm công tác Phật sự tại: Chùa Phật Học, 76 Lê Thị Trung - P.Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Để được an tâm làm công tác Phật sự và sinh hoạt hợp pháp, nay con lập thủ tục xin chuyển sinh hoạt tôn giáo về sinh hoạt tại Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương.
Kính xin quý ban hoan hỷ, chấp thuận cho con được chuyển sinh hoạt tôn giáo tại địa chỉ trên.
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Quý ban, con xin chân thành tri ân.
         
                                                          Hồ chí Minh, ngày 16 tháng  07  năm 2016
Ý kiến của Thầy Bổn sư                                                  Kính đơn

                                                                                Thích Tâm A