Post: : Admin

Phật học đời sống online, xin giới thiệu "Mẫu đơn xin hiến đất để xây dựng Chùa" Với tâm nguyện xin hiến cúng một lô đất để xây dựng chùa tại xã Bình Minh, để bà con Phật tử có nơi sinh hoạt về đời sống tâm linh. Mẫu đơn xin hiến đất để xây dựng Chùa

Hiến đất xây dựng chùa. Ảnh minh họa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------o0o-------

ĐƠN XIN HIẾN ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CHÙA

 Kính gửi; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên
 UBND huyện Văn Giang
 UBND xã Bình Minh

Tôi tên là: Trần Văn A, sinh năm: 1970.
Số CMND: 000000000, cấp ngày: 09/6/2016, cấp tại CA tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú tại; Tại thôn 1, xã Bình Minh, huyện Văn Giang
Vợ tôi tên là; Nguyễn Thị B, sinh năm: 1980
số CMND: 11111111, cấp ngày: 11/1/2016, cấp tại CA tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú tại; Tại thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Văn Giang
Với tâm nguyện xin hiến cúng một lô đất để xây dựng chùa tại xã Bình Minh, để bà con Phật tử có nơi sinh hoạt về đời sống tâm linh.
Nay tôi xin hiến 9000.0m0  đất,  tại xã Bình Minh, huyện Văng Giang để xây chùa.
Lô đất thửa số; 222, tờ bản đồ số; 22.
Gia đình chúng tôi xin hiến cúng lô đất trên cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, để Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành lập Chùa tại xã Bình Minh cho bà con Phật tử có nơi sinh hoạt tu học theo Phật giáo.
Kính mong quý cấp lãnh đạo xem xét giúp đỡ để tôi hoàn thành thủ tục hiến cúng đất cho hợp pháp, đúng luật đất đai của nhà nước qui định.

Bình Minh, ngày 05/10/2014. 
Vợ ký tên                   Người hiến cúng đất
ký tên


Nguyễn Thị B                   Trần Văn A