Post: : Admin

Phật học đời sống online, cung cấp những mẫu đơn, hồ sơ Phật giáo, mẫu hồ sơ hành chánh, mẫu đơn từ Phật giáo Việt Nam, mẫu đơn xin dựng bảng hiệu chùaMẫu đơn xin dựng bảng hiệu chùa

Mẫu đơn xin dựng bảng hiệu chùa

TÊN TỰ VIỆN: Phật học đời sống

Địa chỉ : Tòa soạn: 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM 

Người đại diện : Nguyễn Ngọc Nguyễn

Điện thoại liên lạc: 01227719559

Hồ sơ gồm:

¨ Đơn xin gia nhập Giáo hội.

¨ Đơn xin hiến đất ( xác nhận của BTS GHPGVN Q/H và Chứng thật của BTS GHPGVN Tp.HCM ).

¨ Đơn đăng ký sinh hoạt GHPG ( xác nhận của BTS GHPGVN Q/H ).

¨ Tờ trình sinh hoạt Giáo hội tại địa phương ( xác nhận của BTS GHPGVN Q/H )

¨ Giấy ủy quyền quản lý điều hành Phật sự tại tự Viện ( nếu có )

¨ Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất ( Tổng diện tích tối thiểu 200 m² ­ ) và người đứng đơn phải đứng tên chủ quyền đất.

¨ Giấy phép xây dựng nhà hoặc chùa.

¨ Công văn chấp thuận và đề xuất của Ban Trụ sự PG Quận/Huyện.

¨ Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của CQ địa phương, dán ảnh và đóng dấu ráp lai ).

¨ Bản sao CNTN ( có thị thực ).

¨ Bản sao CMND( có thị thực ).

¨ Hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận tạm trú dài hạn tại địa phương xin gia nhập.

¨ Bản sao các Văn bằng ngoại điển ( có thị thực ):

¨ Tốt nghiệp Phổ thông: …………………  ¨ Thạc sĩ : ……………………..………….

¨ Cử nhân: ……………………..………………  ¨ Tiến sĩ: ………………….………..….…

¨ Văn bằng khác: …………………………………….…

¨Bản sao các Văn bằng nội điển ( có thị thực ):

¨ Sơ Cấp Phật học         ¨ Cử nhân Phật học

¨ Trung cấp Phật học     ¨ Thạc sĩ Phật học

¨ Cao đẳng Phật học      ¨ Tiến sĩ Phật học

 Văn bằng Phật học khác: ………………………………………………..………...

¨ Các giấy tờ khác: …………………………………………………….…………………………………………

¨ Mỗi thứ lập thành 03 bộ hồ sơ, xếp theo thứ tự như trên.

Lưu ý:  Đương đơn trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh ( Việt Nam Quốc Tự - số 244, Đường 3/2, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh ).