Post: : Admin

Phật học đời sống online, xin giới thiệu "Mẫu đơn xin bổ nhiệm trụ trì" dành cho những vị tu sĩ chuẩn bị làm lễ bổ nhiệm trụ trì một ngôi chùa nào đó. Quý vị tân trụ trì chỉ cần tải về và in ra để sử dụng mà không cần mất thời gian đi xa.Mẫu đơn xin bổ nhiệm trụ trì

Mẫu đơn xin bổ nhiệm trụ trì 

TÊN TỰ VIỆN: Phật học đời sống.....

Địa chỉ :Tòa soạn: 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM

Người đại diện: Thích Thanh Hoàng

Điện thoại liên lạc: 0123456789

Hồ sơ gồm:

¨ Đơn xin bổ nhiệm trụ trì ( xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư ).

¨ Giấy giới thiệu và ủy quyền của Trụ trì tiền nhiệm.

¨ Giấy giới thiệu của Hệ phái ( Sơn môn, Pháp phái ).

¨ Công văn chấp thuận và đề xuất của Ban Trụ sự PG Quận/Huyện.

¨ Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của CQ địa phương, dán ảnh và đóng dấu ráp lai ).

¨ Bản sao CNTN ( có thị thực ).

¨ Bản sao CMND ( có thị thực ).

¨ Bản sao chứng nhận Thọ giới ( có thị thực ).

¨ Bản sao chứng nhận Kiết Hạ TW và TP ( ít nhất 3 hạ tập trung hoặc 10 hạ tại chỗ, có thị thực ).

¨ Hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận tạm trú dài hạn tại địa phương xin bổ nhiệm.

¨ Quyết định Gia nhập GHPGVN & DBH ( Nếu là cơ sở mới ).

¨ Chứng nhận Quyền sử dụng đất ( nếu là cơ sở mới ).

¨ Chứng nhận hoàn tất Khóa học Bồi dưỡng Trụ trì.

¨ Các giấy tờ khác: …………………………………………………….…………………………………………

¨ Bản sao các Văn bằng ngoại điển ( có thị thực )

                 A. Tốt nghiệp Phổ thông: …………………         B. Thạc sĩ : ……………………..………….

                 C. Cử nhân: ……………………..………………  D. Tiến sĩ: ………………….………..….…

                  E. Văn bằng khác: …………………………………….………………..…………………..……..

¨ Bản sao các Văn bằng nội điển ( có thị thực ):

A. Sơ Cấp Phật học         B. Cử nhân Phật học

C. Trung cấp Phật học     D. Thạc sĩ Phật học

E. Cao đẳng Phật học      F.Tiến sĩ Phật học

                          G. Văn bằng Phật học khác: ………………………………………………..………...

¨ Lập thành 08 bộ hồ sơ, xếp theo thứ tự như trên.

Lưu ý:  Đương đơn hoặc Đại diện BTS.GHPG Quận/Huyện trực tiếp nộp hồ sơ.