Post: : Admin

Bão về nhỏng nhảnh phương đông /Hắt thềm bản quán não nùng triền miên / Cơn Lào quất vẫn chưa yên / Chừ lăm le xé quăng triền tai ươngNước tành hanh hót bên nương
Gọi mời gió tới kết đường tang thương
Tre oằn vắt đọt… bềnh bồng
Mái tốc tranh rớt giữa mông mênh rồi.

Lục bát bão

Lời ru nghẹn nốt chơi vơi

Mùa quăng khoai sắn lụt phơi sượng sùng
Mạ nhìn hiên ướp lao lung
Cha loay hoay túm phên bừng toòng teng
 
Thương mùa mưa lụt long đong
Em ngồi khát đói khóc mòn bình minh
Bếp nằm phơi miệng lặng thinh
Gió hất trăng rụng thơ chênh vênh vần


Như Thị