Post: : Admin

Môn học Tổng quan Hệ phái Phật giáo Khất sĩ tại lớp học giáo lý căn bản của Tịnh Xá Ngọc Thịnh số 86/1 đường ĐT 746 - Kp Đông Tư -Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương, được nhiều Phật tử quan tâm. Lớp học tịnh xá Ngọc Thịnh

Môn học 'tổng quan Hệ phái Phật giáo Khất sĩ' tịnh xá Ngọc Thịnh ngày 27/09/2016, do Đại đức Thích Giác Nhường hướng dẫn, với hơn 120 vị học viên tham dự khoá học.

Lớp học 'tổng quan Hệ phái Phật giáo Khất sĩ' tịnh xá Ngọc Thịnh

Đại đức Thích Giác Nhường

Lớp học 'tổng quan Hệ phái Phật giáo Khất sĩ' tịnh xá Ngọc Thịnh

Đây là môn học quý dành cho Phật tử tìm hiểu thêm về hệ Phái khất sĩ.

Lớp học 'tổng quan Hệ phái Phật giáo Khất sĩ' tịnh xá Ngọc Thịnh

Buổi học được Đại đức hướng dẫn giảng dạy nhiều vấn đề quan trọng làm lớp học thêm sinh động. Học viên hoan hỷ và an lạc sau khi lớp học kết thúc.


Doanh Doanh