Post: : Admin

Tâm tham khiến con người chìm đắm trong khổ đau, dẫn chúng sanh lăn trôi trong vòng luân hồi sinh tử mà vẫn chưa thỏa mãn được những khát vọng của tự thân và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thỏa nguyện được lòng tham vô đáy.Lòng tham của con người

Lòng tham của con người

Trong Tăng Chi Bộ Kinh,Đức Phật có nói đến một pháp làm cho tâm tham được tăng trưởng đó là tịnh tướng cũng như việc sử dụng như lí tác ý củng cố chánh tri kiến để khắc chế tâm tham như sau:

"1.- Ta không thấy một phép nào khác, này các Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).

Lời bàn: 

Do vô minh che lấp nên chúng sanh nhìn vạn pháp hữu vi là khả ái,thường hằng để rồi bị những sắc đẹp đẽ,duyên dáng,quyến rũ khởi phát từ sự thích thú trong tâm muốn sở hữu những gì tốt đẹp thuộc về sắc,thinh,hương,vị,xúc để rồi dục tham tăng trưởng quảng đại từ đó phiền não và khổ đau tăng trưởng nếu những tham vọng và ước nguyện không được thỏa mãn, thành tựu như sở nguyện.Những người hành trì theo giáo Pháp thường tu tập quán về bất tịnh,các vị thường dùng những đề mục thiền như quán 32 thể trược hay quán sát các giai đoạn biến đổi của tử thi để thấy rõ bản chất chân như của vạn pháp từ đó đoạn giảm tâm tham và thành tựu con đường phạm hạnh.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung