Post: : Admin

Do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thiện Phúc đã viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trụ thế:76 năm, Hạ lạp:56 năm.Long An: Hòa thượng Thích Thiện Phúc viên tịch ở tuổi 76

Hòa thượng Thích Thiện Phúc: Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Nam tỉnh Long An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa NK X (2021-2026), Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa NK VIII (2012-2017), Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ NK IX (2016-2021), Viện chủ Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thiện Phúc đã viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Trụ thế: 76 năm

* Hạ lạp: 56 năm

Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 22 giờ 00’, ngày 03/12/2021 (nhằm ngày 29/10/Tân Sửu) tại Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại tại Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00’ ngày 04/ 12/ 2021 (nhằm 01/11/Tân Sửu) đến 07 giờ 00’ ngày 07/12/2021 (nhằm ngày 04/11/Tân Sửu).

Lễ truy niệm: vào lúc 08 giờ 00’ ngày 07/12/2021 (nhằm ngày 04/11/Tân Sửu), sau đó cung tống Kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Phương An