Post: : Admin

Nam mô Đạo Mân Pháp phái Đệ thập nhị thế hệ Việt Nam Phật giáo Giáo hội Hội đồng Trị sự Thường trực Ủy viên, Trung ương Văn hóa Ban Trưởng ban, khai sơn Linh Thái tự trú trì, húy thượng Lệ hạ Như, tự Trung Hậu, hiệu Phổ Thọ Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng minh.Âm vang xứ Huế ngọt tình,

Ươm mầm hạt tuệ, dốc bình minh xưa.
Từ Đàm vấn Phật hỏi thưa,
Thong dong lối mạch, cơn mưa suối nguồn.Dòng Hương bến Ngự in ngôn,
Thâu mình bái kính, bốn ân mang đền
Bái song thân chí thiền viên
Mở trang kinh Phật, tuệ hiền chiếu soi.Đức Từ Thượng Thủ mở lời,
Trí Quang thâu mạp, đúng Thời xuất gia
Đạo Mân Thiền phái hương xa,
Mười hai thứ đệ, Tâm tà rụng rơi.Lệ dòng huyết mạch tinh khôi,
Như nhiên luật luận, kinh thời Thông tâm
Trung từ giáo lý ngữ âm,
Hậu thời Bái kính, muôn phần nhớ ơn.Cung an Phổ Thọ nguồn chơn,
Hầu Thầy kính mẹ, tuyệt hơn sao trời
Xưng ngôn tán tụng kinh lời,
Ba mươi tác Phẩm, tặng đời đàm hoa.Lời ôn còn mãi Ta bà,
Dáng ôn khất bóng, như là trăng sao
Thuyền về cố cảnh phương nào,
Phía Tây Tịnh Độ, lối vào Liên Hoa.

Tk: Thích Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều

Ngày 25-04-Mậu Tuất. Chúng con kính vọng bái, học theo hạnh nguyện ôn.