Post: : Admin

Cha mẹ gởi con mấy lời khuyên
Sang năm học mới hãy vươn lên
Dùi mài sách sử cho xuất chúng
Bảng vàng rạng rỡ ắt đề tênLời khuyên con năm học mới

Cha mẹ không mơ lợi với danh
Mong con trí tuệ vượt khung thành
Chớ đừng lẫn quẩn đầu bã đậu
''Thùng rỗng kêu to''họa vào thân
Người trí thức tấm lòng đại lượng
Kẻ vô tri tính chuyện bất lương...
''Suy lung ấm ớ gia hào phú
Trí tuệ thông minh khước thọ bần''
(kẻ không hiểu nhiều vô số kể
người thông minh ít ỏi trên đời)
Con phải học,học luôn tiến tới
Ơn đáp đền cha mẹ,thầy cô
Để mai kia góp mặt với sông hồ
Con nhớ nhé ! lời khuyên năm học mới.


Lê Đình