Post: : Admin

Theo chương trình lễ tang, sáng ngày 27-8 - Đinh Dậu (16-10-2017) Môn đồ pháp viếng Tổ Đình Nghĩa Phương đã thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng từ Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thành Tôn Nha Trang về Phật Học Viện – Chùa Hải Đức Nha Trang, Chùa Long Sơn, tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết Tổ
Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT. Thích Ngộ Tánh,  Uv.  HĐTS, Trưởng ban Trị sư GHPGVN tỉnh, HT.Thích Minh Thông- Uv. HĐTS- Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;  HT. Thich Minh Châu- Uv.HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Nguyên Quang- Phó BTS; Ban kinh sư Thượng tọa Thích  Đức Thành-  TT.Thích Giác Nghĩa đồng Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh  và chư tôn đức thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni Tông môn Tổ đình Nghĩa Phương, Môn đồ pháp quyến cùng đông đảo Phật tử tham dự.
Lễ thỉnh Giác linh Yết Phật – Triều Tổ thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Lễ niêm hương, bạch Phật, Lễ cáo Triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư ….

Sau khi đảnh lễ Phật, đảnh lễ Tổ sư, tiếp tục Thỉnh Giác Linh Hòa Thượng lễ Phật, yết tổ,, thăm Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, tại chùa Long Sơn Nha trang, nơi mà 37 năm qua từ khi thành lập GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng đã gắn bó, đồng hành cùng Phật giáo Khánh Hòa.

Xin giới thiệu một số hình ảnh: 

Lễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết TổLễ thỉnh giác linh HT Thích Trí Tâm tham Phật - Yết Tổ


Phật học Khánh Hòa