Post: : Admin

Lễ Hằng thuận tại chùa một mặt giữ được nét văn hóa dân tộc, mặt khác còn phát huy một cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình và xã hội.Tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo.

Ngày 28/3/2016) tại Chùa đã hoan hỷ tổ chức lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ Lê Văn Hoà – pháp danh Quảng Giới và Nguyễn Quyên Quyên – pháp danh Diệu Linh. Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hoà Thượng Viện chủ Thích Quang Đạo, Đại Đức Thích Quảng Duy Trụ Trì Chùa Phước Viên và Quý Chư Tôn Đức, sự tham dự của họ hàng Nội, Ngoại hai bên cùng khách mời thân thiết, các bạn trẻ gần xa của Tân Lang, Tân Nương đã chứng kiến đôi bạn trẻ Văn Hoà – Quyên Quyên nên duyên vợ chồng theo nghi thức Phật giáo.


Đây là một nghi thức cưới đặc biệt được tổ chức trong không gian tâm linh tín ngưỡng của Phật pháp. “Hằng” là mãi mãi, “Thuận” là hòa hợp. Đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa thượng giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa thượng khuyến tấn hai đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.....

Hòa thượng Thích Quang Đạo nói về ý nghĩa lễ hằng thuận, đồng thời khuyên hai Phật tử sống đúng với nghĩa vợ chồng


Mai Xuân Thọ