Post: : Admin

Tin tức Phật đản: Xin chia sẻ đến quý bạn đọc lễ đài Chùa Mậu Tài thôn Mậu Tài xã Phú Mậu huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế, đón mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh.Lễ đài Chùa Mậu Tài - HuếLễ đài Chùa Mậu Tài - HuếLễ đài Chùa Mậu Tài - HuếLễ đài Chùa Mậu Tài - Huế


Hữu Văn