Post: : Admin

Sáng nay, ngày 29/10/2017 Ban trị sự Phật giáo huyện Phú Riềng tổ chức Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành (Thôn Phú Thịnh xã Phú Riềng huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước.
Chứng minh buổi lễ có Ht. Thích Nhuận Thanh- trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước; Ht. Thích Đức Chơn-viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam (bổn sư của Sư cô tân trụ trì); Ht. Thích  Nhuận Hải- phó hiệu trưởng trường TCPH Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; TT. Thích Tỉnh Cường- phó thường trực BTS PG tỉnh Bình Phước; ĐĐ. Thích Giác Đạo chánh thư ký BTS PG tỉnh Bình Phước; ĐĐ. Thích Linh Viên-trưởng BTS PG huyện Phú Riềng cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh chứng minh và tham dự.
Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành
Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa thế danh Nghiêm Thị Hiền, sinh năm 1974 tại Hà Tây nay thuộc Thủ đô Hà Nội. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, theo gia đình vào Bình Phước lập nghiệp lúc ấy sư cô mới 6 tuổi.

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Lễ Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa làm trụ trì chùa Viên Thành

Năm 1990, tròn 16 tuổi sư cô gặp Hoà thượng Thích Đức Chơn nhân dịp Ngài lên Bình Phước làm Phật sự, sư cô xin theo Thầy xuất gia học đạo. Được gia đình cho phép theo Hoà thượng xuất gia tập sự 2 năm, Hoà thượng gửi về Ni viện Thiện Hoà học tại trường Cao trung Phật học Đại Tòng Lâm-BRVT 8 năm. Tốt nghiệp trường Cao trung Phật học, năm 2000, thể theo hạnh nguyện của sư cô muốn về vùng sâu vùng xa để hoằng dương Phật pháp, Hoà thượng bổn sư uỷ cử sư cô về chùa Viên Thành-Phú Riềng trông coi và hướng dẫn Phật tử tu học. Tính đến nay trải qua 17 năm chịu thương chịu khó tại chùa Viên Thành. Hôm nay chính thức Sư cô Thích Nữ Bảo Hoa được đăng quang bổ nhiệm trụ trì.


Trung Thuận - Lan Trinh thực hiện

Hình ảnh buổi lễ cập nhật sau