Post: : Admin

Lắng nghe Đại Bi Chú - Cung Nguyệt là một nhạc phẩm nổi tiếng được trích từ bài chú Đại Bi trong Phật giáo, bạn Jack Luxun thực hiện gửi đến các Phật tử món quà nhỏ.
Lắng nghe Đại Bi Chú - Cung Nguyệt

Jack Luxun