Post: : Admin

LẮNG LÒNG nghe tiếng vô thanh Từ nguồn diệu lý qua thành kim cương Ai hay một đoá vô thường ! Tặng nhau một sớm mười phương nhiệm mầu.BƯỚC DỪNG tỉnh giấc chiêm bao

Dấu rêu cồn - đã nhạt màu bể dâu

Ngàn xưa chớp mộng xuân nào...

Gió lùa hạt bụi bay vào non xa.


BẾN PHƯƠNG HỒNG cỏ tình ca

Trời Vô ưu - giữa ta bà vô ưu

Cò gì thật, có gì hư ?

Có chi ! là cuộc tầm ngư tự rày !


Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 26.6.2017.

Mặc Phương Tử / Phật học đời sống