Post: : Admin

Trước đó ngày 6 và 7 tháng 5 năm Bính thân (nhằm ngày 10/11 tháng 6/2016). Lễ đại tường cố Ni trưởng khai sơn Hương Vân tịnh thất húy Diệu Lệ, tự Huệ Đức, hiệu Như Hạnh và đại trai đàn giải oan bạt độ chẩn tế âm linh cô hồn cầu nguyện quốc thái dân an tại Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng.Dưới sự chứng minh của hòa thượng Thích Toàn Đức,Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật Học Lâm Đồng, cùng chư tăng ni trong toàn huyện Đức trọng…….

Đại chúng Hương Vân Tịnh Thất thắm nến ngồi thiền tưởng niệm Ân sư của mình.

Lâm Đồng: Lễ đại tường cố Ni trưởng khai sơn Hương Vân Tịnh Thất húy Diệu Lệ

Tháp khai sơn Hương Vân Tịnh Thất của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Lệ.


Ni trưởng Thích Nữ Huệ Đức, húy Diệu Lệ, hiệu Như Hạnh, thế danh Lương Thị Bông, sinh năm Mậu Dần (1938) tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng ngãi. Thân phụ là cụ ông Lương Giàu, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Lý pd Diệu Lễ.

Lâm Đồng: Lễ đại tường cố Ni trưởng khai sơn Hương Vân Tịnh Thất húy Diệu Lệ

Lâm Đồng: Lễ đại tường cố Ni trưởng khai sơn Hương Vân Tịnh Thất húy Diệu Lệ


Chủ sám đàn tràng Đại Đức Thích Tâm Tựu, công văn Đại đức Thích Tâm Văn


Miền quê xưa chưa phải chốn quy hồi. Khung trời củ chẳng phải miền hướng vọng. Tóc xanh trả lại tròn hiếu đạo. Nâu sòng gửi chất vẹn đan tâm

Năm 19 tuổi thọ Tam quy giới với Trưởng lão thượng Giải hạ Hậu ở quê nhà. Năm 20 tuổi thế phát xuất gia với Sư bà thượng Huyền hạ Tông tại chùa Bình Quang, Phan Thiết. Được Ni trưởng thượng Huyền hạ học dạy dỗ ân cần, ban cho pháp tự Huệ Đức. Năm 22 tuổi thọ giới Thức Xoa, năm 27 tuổi tấn đàn Cụ túc.

Chí đầu đà đạm bạc, hạnh lan nhã thanh cao. Vạn hạnh học đường lý diệu dồi trau. Hương Nghiêm tịnh xá pháp mầu tu luyện. Chim rừng dâng tiếng, cỏ nội đơm hoa. Một bát ba y cơm của ngàn nhà. Ngủ quán tam đề chan hòa chiếc bóng. Giảng kinh như đếm mộng, dạy luật tợ ngâm sương. Dốc hết bình sinh vì đạo tuyên dương, dâng cả chí nguyện ni lưu truyền thụ. Từ tâm mây đỉnh thứu, bi nguyện nước sông hằng. Nụ cười như hoa nguyệt rằm trăng, giọng nói tựa mây ngàn cửa động.


Tam tôn hoàn nguyện, tứ đại đến kỳ. Gửi báo thân thanh thản ra đi, lưu đức hạnh nhẹ nhàng an lạc. Pháp quyến quây quần tịnh thất, Tăng thân vân tập kim quan. A di đà Phật phóng hào quang. Mạn đà la hoa tràn bảo sở. Mồng tám tháng sáu năm Giáp ngọ, chuông điểm giờ Dần. Bảy mươi bảy năm đến cỏi mộng trần, năm mươi hạ lạp an thân cửa Phật. Hương Vân tịnh thất, đồ chúng tiếc thương, lập Như Hạnh tháp lễ bái cúng dường viết lại đôi dòng tỏ tường hậu thế.

Lâm Đồng: Lễ đại tường cố Ni trưởng khai sơn Hương Vân Tịnh Thất húy Diệu Lệ

Buổi lễ cúng dường trai tăng, có 400 Tăng Ni tham dự chứng minh.

Hòa thượng Thích Toàn Đức chứng minh niêm nhang tưởng niệm

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhị thế, khai sơn Hương Vân tịnh thất húy Diệu Lệ, tự Huệ Đức, hiệu Như Hạnh, Ni trưởng giác linh.


Làng Tôi