Post: : Admin

Trong ba ngày 29,30,31/07/2016, tại chùa Giác Ngộ thuộc xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng. Được sự cho phép và chấp thuận của BTS Phật giáo Tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền sở tại. Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức hội trại Lục Hoà lần thứ VI.Lâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VI

Hội trại với sự tham gia của hơn 800 trại sinh và huynh trưởng đến từ 18 đơn vị GĐPT trên địa bàn toàn tỉnh. .

Lâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VI
Hội trại lần này được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và ban đại diện Phật Giáo Huyện Đơn Dương, đặc biệt có sự tham gia và xây dựng chương trình của quý Tăng Ni nên đã góp phần tạo sự thành công cho hội trại.
Lâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VI
Hội Trại lấy tên "LỤC HOÀ" với tiếng reo là "VUI" với mục đích siết chặt tình lam thân yêu ngày càng thêm vững bền, đồng thời phát huy truyền thống kế thừa tiếp bước các anh chị đi trước bằng tinh thần tự nguyện cao đẹp của một người đoàn sinh GĐPT.

"Lý tưởng tôn thờ anh quyết nêu gương phụng sự
Tình Lam giữ trọn em nguyện tinh tấn đắp xây"

Lâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VI

Lâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VILâm Đồng: 800 trại sinh tham dự trại Họp Bạn Lục Hoà Lần Thứ VI

Hội trại đã diễn ra trong tinh thần lục hòa và để lại rất nhiều ấn tượng cho mọi người qua các chương trinh thi đua như ''Hồi Trống Pháp'', ''Người Dẫn Chương Trình Tài Năng '', " Đồng Diễn", Thi văn nghệ với chủ đề ''Ngày Hội Màu Lam''...

Châu Danh Khang