Post: : Admin

Kịch bản hoạt cảnh Đêm thành Đạo do Phật tử Diệu Sơn Ban nghi lễ chùa Phước Viên biên soạn.Kịch bản hoạt cảnh Đêm thành Đạo

Kịch bản hoạt cảnh Đêm thành Đạo


(Lời dẫn)

"Như Lai chỉ do một sự nhân duyên lớn vì muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật mà Ngài hiện ra nơi đời."
Vì lòng từ bi thương chúng sanh trầm luân trong đau khổ, Ngài đã bỏ lại sau lưng : cha mẹ - cung vàng điện ngọc - vợ đẹp con ngoan, bước vào đời sống phạm hạnh của bậc sa môn và tìm cho được con đường giải thoát tối thượng cứu muôn loài.

Qua những trải nghiệm trong các pháp tu, Sa môn Cồ Đàm hiểu ra rằng:
Không thể tìm thấy chân lý giải thoát ở nơi  hai cực đoan, Khổ hạnh ép xác và hưỡng thụ dục lạc, mà phải có một con đường khác hơn, nên tự thân suy tư, tìm kiếm.

Dưới cội cây Bồ đề, Ngài phát lời thệ nguyện "Dù thịt nát xương tan quyết không rời nơi đây, khi chưa thành chánh đạo".

(Phật đi ra ngồi dưới cây Bồ đề - Nhạc- hát đoạn 1)


(lời dẫn)


Từng đêm, từng đêm Ngài nhập định tham thiền, yên lặng tư duy. Ma vương - cả một đoàn quỷ dữ, Nội ma- ngoại chướng, chúng hăm hở kéo đến vây quanh Ngài, chúng hò hét phá rối, hăm dọa đủ điều, hòng làm xiêu lòng Người.

(nhạc -Ma quỷ xuất hiện)
*Quỷ Tham lam   :
- Hởi người con của vua Tịnh Phạn! Người là kẻ tài hoa lỗi lạc, là dòng dỏi Hoàng vương, Người sẽ được lên ngôi báu nối nghiệp vua Cha, nào tiền tài danh vọng, nào mỹ nữ tuyệt trần, nào những ăn ngon mặc đẹp, nào giường êm nệm ấm, bao nhiu điều khoái lạc, trên đời có ai bằng sao Người buông bỏ không ham ?
*Quỷ Sân hận  :
- Ta phá hết, giết hết, không ai có thể ngăn cản, ta nhóm lửa và thiêu đốt cả thiên hạ, ta gieo nọc độc mọi nơi ,cả thế giới sẽ bị tiêu diệt, Hởi ny Thi tử Tất Đạt Đa , Người không thoát khỏi ta đâu.
* Quỷ Si mê :
-Này Thái tử ! ánh sáng của ngươi được bao nhiêu mà dám đem ra soi đường cho nhân loại ? đừng đeo đuổi một công việc vô ích, Người càng tìm ra ánh sáng chúng ta càng trút thêm bóng tối, mỗi ngày như thế chúng ta sẽ gieo rắc hạt giống mê mờ trong nhân gian, Người hãy bỏ cuộc đi hởi Thi tử !
* Quỷ Ngã mạn :
-Ôi! Trần gian nhơ bẩn hạ tiện này có đáng gì mà phải hao công tìm phương cứu độ.  Hay cùng ta hưởng lạc thú thanh cao, những sung sướng cõi đời ny chỉ có ta mới có mà thôi, Hãy mau tỉnh mộng hởi Thái Tử.

* Quỷ nghi ngờ  :
-Giả dối- mọi sự đều giả dối, chân lý là cái quái gì, Người đang đi theo cái bóng, chỉ hy vọng hảo huyền, đạo của người sẽ không cĩ ích gì đâu giữa thế giới mê say, giải thoát nhân loại ra khỏi luân hồi ư ?, Ôi ! có ai điên rồ hơn thế?

(Sa môn đáp lại bọn quỷ)
Này bọn các ngươi nghe đây :
Tham lam ư ! Tài sắc danh thực thùy chỉ là giả không thật,
Sân hận ! Các ngươi chỉ giỏi thiêu hũy bao nhiêu rừng công đức,
Bọn si mê ngu dốt! Các ngươi là thành phần làm cản trở ánh sáng trí tuệ Ngã mạn này, bọn ngươi như thùng rổng, thấp hèn - vô tích sự
Này bọn nghi ngờ , Có mặt các ngươi làm mất lòng tin, thiếu quyết đoán .
Vì vậy hởi bọn các ngươi hãy mau đi đi, Ta không hoan nghênh và đừng hòng làm chi phối được Ta.
Hào quang nơi ngài tỏa sáng- làm bọn quỷ ngã nhào lui ra
*Bọn Ma nữ xuất hiện múa hát - hòng khơi dậy dục vọng cám dỗ Ngài
(Nhạc ma nữ)
Hào quang nơi Ngài lại tỏa sáng-đánh bại bọn ma nữ
-Bọn ma lại biến hóa thành một nàng Da Du Đà La đến bên Sa môn, Nàng ỏng ẹo gợi cảm :
-
Ôi Thái tử ơi ! Chàng có biết chăng nổi đau khổ của em khi chàng bỏ cung điện ra đi ? Bn dịng sông Robini em đã khóc rịng qua những ngày dài chờ đợi chàng trở về, Hãy về với em đi, Thái tử ơi ! Chàng hy tựa đầu vào cánh tay em, em sẽ quạt cho chàng ngon giấc ngũ say như ngày nào chúng ta bên nhau, Chàng ơi ! chng là tất cả lẽ sống của em.

- Sa môn trả lời : Hãy im đi! Bóng hình giả dối, Ngươi  chæ laø ñay da hôi thối, ta không dùng đâu, hay mau đi đi.
- Con quỷ thất vọng - biến mất

(Năm con quỷ xuất hiện vây quanh Sa môn)
(Nhạc- hát đoạn 2 điệp khc - bọn quỷ lui ra) .

Suốt 49 ngày đêm trong thiền định, Sa môn Cồ Đàm tập trung hết định lực quán chiếu nội tâm. và đêm cuối cùng.
- Canh 1 , Ngài thấy: sự có mặt của tất cả chúng sanh, chính là sự có mặt của mình, sự sinh diệt của mình trong nhiều kiếp quá khứ, hiện tại -vị lai, Ngài chứng được Túc mạng minh

- Canh 2, Như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba đường, Ngài thấy sự sinh diệt của muôn loài trong vô lượng kiếp v bị dẫn dắt bởi dòng Nghiệp thức m ti sinh ở cõi tương ứng. Trí giác này là Thiên nhãn minh.

- Canh 3, Ngài thấy như thật Vô thường- Vô Ngã-Duy sinh là quy luật vận hành, là bản chất  lm nn dịng chảy của mọi sự mọi vật. Sự thật của nỗi khổ niềm đau cội gốc khổ đau -và chặt đứt mắc xích duyên khởi là an vui Niết bàn.


Đến đây mọi vô minh, tham ái, chấp thủ trong lòng Ngài đều tan rã, rơi rụng. Ngài mĩm cười như một chiến sĩ thắng trận oanh liệt, là  chiến thắng chính mình. Ngài đã đạt được mục đích giải thoát, và đã thấy tường tận con đường giải thoát. Sự chứng đạt này gọi là Lậu tận minh.

- Khi SAO MAI VỪA MỌC ở chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn, mừng vui như nụ cười giác ngộ. ánh đạo vàng huyền diệu. Sa môn Cồ Đàm đã chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Hiệu là Thích Ca Mâu Ni .
(Nhạc- hát múa đoạn 3- Đèn hào quang  rực sáng)
(Oanh vũ múa hát tung hoa- cuối bài ánh đạo vàng)

Phật tử Diệu Sơn