Post: : Admin

Các bài viết được viết từ những buổi đàm đạo trực tiếp giữa các tác giả có tâm đạo và Chư vị Thiện hữu tri thức bốn phương trong diễn đàn trực tuyến. Vì vậy, Đến với Phật học đời sống quý vị sẽ không thấy có những nghi thức mang màu sắc tôn giáo hoặc việc rao giảng giáo điều.Với lối chia sẻ mộc mạc, gần gũi, bằng chính sự trải nghiệm từ cuộc đời của người nói, chúng tôi nhận thấy các bài pháp này sẽ phù hợp cho đa số quần chúng, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng cũng như hoàn cảnh sống. Chúng tôi mong mỏi những bài pháp này sẽ mang lại lợi lạc cho quý vị.

Kính chúc an lạc hạnh phúc!


_KINH PHÁP BẢO ĐÀN_