Post: : Admin

Lang thang trong chốn hồng trần
Vùi quên ngày tháng bao lần sương pha
Một hôm dưới ánh trăng tà
Soi mình dưới bóng biết là chiêm bao.Hương nghi ngút khói trầm quyện tỏa
Bước an nhàn trong tiếng chuông ngân
Thênh thang ngưỡng cửa hồng trần

Phù xuân, thu mộng trong ngần mắt xanh.Hoa vẫn nở trên đất cằn sỏi đá

Dẫu quê mùa, hương sắc mãi trinh nguyên
Vẫn vươn lên giữa dòng đời khắc nghiệt
Để hòa mình cùng sợi nắng bên hiên


Hiểu Nguyên

Trích Hương tràm 2 - trường trung cấp Phật học Đồng Nai