Post: : Admin

Nay báo Hiếu dâng hương cầu Tam Bảo Nguyện cửu huyền Thất Tổ chứng lòng son Sanh với tử vô Thường thiên đã định Nối duyên lành hội ngộ - Mẹ và Con...Con quý mẹ như hương đồng cỏ nội

Dáng hao gầy dầm dãi nắng sương mưa
Thân chẳng ngại đói no dù cực khổ
Nhớ ơn sâu trả mấy biết cho vừa

Thương nhớ mẹ khi mùa Vu Lan đến
Hoa mẫu đơn ngày ấy đã không còn
Nhìn di ảnh mà lòng nghe ray rứt
Công ơn người đem sánh tựa bằng non

Nay báo Hiếu dâng hương cầu Tam Bảo
Nguyện cửu huyền Thất Tổ chứng lòng son
Sanh với tử vô Thường thiên đã định
Nối duyên lành hội ngộ - Mẹ và Con


NGỌC NINH - ĐẶNG VĂN NINH