Post: : Admin

Không tinh tấn, biếng nhác hành trì theo thiện pháp, tu hành theo Bát Chánh thì chuỗi ngày trong luân hồi sinh tử sẽ thăm thẳm chiều trôi, mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt.MA UY HIẾP

"Ai sống nhìn tịnh tướng,
Không hộ trì các căn,
ăn uống thiếu tiết độ,
biếng nhác, chẳng tinh cần.
Ma uy hiếp kẻ ấy,
như cây yếu trước gió".

(Kinh Pháp Cú).


Lời bàn:

Hình tướng của các sắc dưới cái nhìn của phàm nhân thì khả ái, mĩ miều nhưng khi được soi sáng dưới sức mạnh của ánh sáng trí tuệ thì đó là những tổ hợp vật chất đầy bất tịnh và ô trược như thân này gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận.... Thường xuyên quán tưởng về những điều bất tịnh của thân ô trược sẽ làm giảm đi tham ái và định lực cũng gia tăng để rồi tiến đến việc phá tan vô minh bằng trí tuệ minh sát. Những người không biết hộ trì các căn bằng việc thu thúc lục căn để cho thất tình lục dục của thế gian chi phối làm thân tâm loạn động,phiền não sanh khởi khiến cho khổ đau xuất hiện. Việc ăn uống thiếu tiết độ khiến cho nhiều bệnh tật sanh khởi, lu mờ lí trí và khi không biết quán tưởng về việc mục đích chân chánh của việc thọ dụng vật thực sẽ làm tâm đắm nhiễm vào vị ngon của thức ăn từ đó lún sâu vào lợi dưỡng và đi xa dần con đường trung đạo. Không tinh tấn, biếng nhác hành trì theo thiện pháp, tu hành theo Bát Chánh thì chuỗi ngày trong luân hồi sinh tử sẽ thăm thẳm chiều trôi, mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt. Những người đầy đủ những pháp như vậy sẽ bị tử thần chi phối và vĩnh viễn khổ đau. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung