Post: : Admin

Cứ hằng năm, theo truyền thống thiền gia, nhớ Ân đức Tổ sư, Tăng chúng chùa Long Vĩnh tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 43 cố HT.Thích Thiện Minh.Sáng ngày 16/09/Canh Tý, Tông môn pháp phái cùng Tăng chúng chùa Long Vĩnh trang nghiêm và thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật lần thứ 43 cố Hòa thượng Thích Thiện Minh - Viện trưởng viện Hóa Đạo, khai sơn Thiền Viện Quảng Đức (Sài Gòn).

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Chánh sám chủ buổi lễ cúng ngọ, và Tông môn pháp pháp Tổ đình Phước Viên (Biên Hòa, Đồng Nai), chư tăng chùa Long Vĩnh cùng Phật tử các giới tham dự.

Lễ húy nhật lần thứ 43 tại chùa Long Vĩnh cố HT.Thích Thiện Minh (1921-1978)

Di ảnh chân dung cố Hòa thượng khai sơn Thiền viện Quảng Đức 

Long vị khắc hàng chữ: Lâm tế chánh tông tứ thập tam thế, húy thượng Tâm hạ Thị hiệu Thiện Minh hòa thượng giác linh pháp tọa.


Việt Hùng