Post: : Admin

Cẩn bút kính dâng lên Cố Hòa Thượng: Thích Thông Quả, Viện Chủ Tu Viện Phước Hoa và Tu Viện Phước Lạc, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai nhân lễ Đại Tường khánh tạ Tháp của Ngài.Đại Tường 

đền đáp ân sư
Tông môn pháp quyến 
nhất như trở về
Lời thầy 
vọng giữa sơn khê
Khắc vào sâu thẳm 
tràn trề tâm con
Phước Hoa 
đứng giữa nước non
Bóng thầy 
hiển hiện sắc son ngàn đời
Chúng con mỗi đóa hoa tươi
Phước Hoa 
tỏa ngát ơn Người ươm bông.


Lê Đình