Post: : Admin

Sáng ngày 23/04/2017 (27/03 năm Đinh Dậu) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã diễn ra buổi sinh hoạt ngoại khóa về công tác xã hội dành cho các Tăng Ni sinh với chủ đề “Phật giáo và công tác xã hội”.Tham dự buổi sinh hoạt có HT. Thích Giác Quang – Thành viên Hội đồng Chỉ đạo HVPGVN tại Huế; HT. Thích Hải Ấn – Q. Viện trưởng HVPGVN tại Huế; PGS.TS Chung Á -  Cố vấn Chính phủ về các vấn đề Xã hội; TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; chư tôn đức các ban ngành liên quan cùng toàn thể Tăng Ni khóa VII, khóa VIII Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Huế: Sinh hoạt khoa học đề tài 'Phật giáo và công tác xã hội'

Trình bày tại buổi sinh hoạt, PGS.TS Chung Á đã nêu rõ trách nhiệm xã hội của Phật giáo thời hiện đại; thứ nhất - Phật giáo kêu gọi mọi người thực hiện một cách gương mẫu mọi nghĩa vụ, bổn phận của một công dân trong xã hội, thứ hai - trách nhiệm xã hội của Phật giáo được thể hiện ở các công tác xã hội, như từ thiện, y tế, giáo dục, phục vụ người nghèo, người yếu thế…, thứ ba - trách nhiệm xã hội của Phật giáo còn là trách nhiệm đạo đức, dùng lý tưởng, giáo lý và sự hy sinh của mình để nâng cao nhân phẩm và đời sống tinh thần của con người. Ông nhận định rằng một trong những nguyên tắc nền tảng của Phật giáo là lấy con người làm gốc, lấy phương thức tư duy và định hướng giá trị coi trọng con người quán triệt đến các giáo lý, giáo nghĩa khác của Phật giáo. Bên cạnh đó, vị PGS.TS đã dẫn chứng cụ thể về các vấn đề xã hội đang cấp bách tại nước ta như vấn đề đói nghèo, dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của con người, vấn nạn ma túy, đạo đức, lối sống, tại nạn giao thông, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng… 

ĐĐ.TS Thích Phước Điền giới thiệu mục đích và thành phần tham dự

ĐĐ.TS Thích Phước Điền giới thiệu mục đích và thành phần tham dự

Tiếp đến, TS. Bùi Hữu Dược đã trình bày một số chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xã hội đối với tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Nhấn mạnh rằng trước những thành tựu đổi mới của đất nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng luôn đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa,… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HT. Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Huế: Sinh hoạt khoa học đề tài 'Phật giáo và công tác xã hội'PGS.TS triển khai đề tài "Phật giáo và công tác xã hội"

PGS.TS triển khai đề tài "Phật giáo và công tác xã hội"

TS. Bùi Hữu Dược trình bày một số chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xã hội đối với tôn giáo

Phát biểu tổng kết, HT. Thích Hải Ấn - Q. Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế đã nêu rõ 4 định hướng về vấn đề công tác xã hội liên hệ đến Tăng Ni sinh viên, đó là: Tăng cường hỗ trợ đào tạo Tăng Ni sinh viên có khả năng, kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng để Tăng Ni sinh có thể dấn thân tham gia các hoạt động xã hội một cách có hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan của Nhà nước và các tổ chức quốc tế tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn các kỹ năng liên quan về công tác xã hội trong khi Học viện chưa thiết lập được hệ thống đào tạo chính quy về công tác xã hội; Chọn lọc những Tăng Ni sinh có khả năng và tâm huyết về công tác xã hội đưa đi đào tạo chuyên sâu và nâng cao; những Tăng Ni sinh này sẽ là những giảng viên nguồn về công tác xã hội của Học viện Phật giáo trong tương lai; Nỗ lực hoàn thiện thể chế của Học viện Phật giáo, tiến tới việc thành lập khoa Công tác xã hội,liên kết đào tạo Tăng Ni sinh viên có chuyên môn về lĩnh vực này, xem đây là một trong những khoa cần có trong hệ thống Giáo dục Đào tạo của Phật giáo, nhất là tại Học viện Phật giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huế: Sinh hoạt khoa học đề tài 'Phật giáo và công tác xã hội'


Nguồn Phật giáo Huế http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?TieuDeID=31&KenhID=61&ChuDeID=0&TinTucID=5428