Post: : Admin

Do cao niên lạp trưởng, Hòa thượng Thích Thông Lưu viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 4-2-2022 tại Tổ đình Linh Sơn, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Trụ thế 83 năm, 42 Hạ lạp.Hòa thượng Thích Thông Lưu

Chân dung Hòa thượng Thích Thông Lưu lúc sinh tiền.


Hòa thượng Thích Thông Lưu, Chứng minh GHPGVN huyện Tánh Linh, viện chủ tổ đình Linh Sơn, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 4-2-2022 (mồng 4 tháng Giêng-Nhâm Dần); Trụ thế 83 năm, 42 Hạ lạp.


Lễ nhập kim quan: lúc 16 giờ ngày 5-2-2022 (mồng 5 tháng Giêng-Nhâm Dần). Kim quan an trí tại tổ đình Linh Sơn, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Lễ viếng bắt đầu từ 18 giờ, ngày 5-2-2022.

Lễ truy niệm giác linh: vào lúc 5 giờ, ngày 8-2-2022 (8 tháng Giêng-Nhâm Dần) sau đó phụng tống kim quan đến tu viện Quảng Đức, thôn 1, xã Đức Bình, huyện Táng Linh, Bình Thuận, nhập tháp lúc 9 giờ sáng ngày 8-2-2022 (8 tháng Giêng-Nhâm Dần).


TM.BAN TRỊ SWJ GHPGVN HUYỆN TÁNH LINH

TÔNG MÔN PHÁP PHÁI TỔ ĐÌNH

LINH SƠN-PHÁP HỘI

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hòa thượng Thích Ân Chánh