Post: : Admin

HT. Thích Minh Thông nói về giới dâm giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 16-06-2016. HT. Thích Minh Thông - Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tp. HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm
Buổi giảng pháp của Hòa thượng Thích Minh Thông giảng lời Phật dạy về giới luật, dành cho Tăng Ni tu học, giới luật là căn bản của người xuất gia, Hòa thượng Thích Minh Thông một đời nói và dạy về giới luật tại Việt Nam.

HT Thích Minh Thông nói về giới dâm