Post: : Admin

Đại đức Thích Chiếu Ý trụ trì chùa Hoa Khai có lẽ nhiều người biết đến, thầy là một vị Tăng trẻ có đủ đức tài, ngoài công tác Phật sự trên tỉnh hội, huyện hội Phật giáo ra. Dù đời hay đạo, tâm nguyện của thầy vẫn luôn nghĩ đến sự nghiệp văn hóa của thế hệ trẻ ngày nay,vào những giờ rảnh, thầy vẫn tranh thủ để chăm chút việc dạy học cho chúng điệu trong chùa,và dạy một cách rất nghiêm túc.Học Phật từ buổi măng non

Sớm nay (chủ nhật) 31-07-2016, Lê Đình viếng lên chùa thăm quý thầy để ngày mai phải đi Sài Gòn khám chữa bênh...,cho kịp về lo lễ ''Đại Lễ Vu Lan BBao Hiếu'',vừa lên đến nơi, một hình ảnh quá trìu mến dễ thương đã đập vào tâm nhãn của Lê Đình, bỗng nhiên nó ra bài thơ ngay khi đó, xin ghi lại mong chia sẻ cùng bầu bạn xa gần.


HỌC PHẬT TỪ BUỔI MĂNG NON

Học Phật-Học Pháp-Học Tăng
Có Thầy chăm chút tháng năm miệt mài
Thầy là bóng mát Như Lai
Cho con nương tựa đức tài ngày sau.
Tre già măng mọc tươi màu
Theo chân sư phụ quét sâu muộn phiền
Hoa Khai hương ngát lâm tuyền
Trọn đời theo Phật thiêng liêng nhiệm mầu


Lê Đình