Post: : Admin

Mùa kiết Đông của Giáo Hội Úc Châu một lần nữa lại trở về Tu Viện Quảng Đức Melbourne. Bầu không khí lạnh giá của mùa Đông bao trùm khắp Úc Châu. Riêng con, cảm nhận sự giá buốt gấp nhiều lần hơn so với mọi năm, bởi vừa mất đi một bậc Ân Sư khả kính.Hoài niệm An cư

Dẫu biết rằng:

Thầy ra đi giữa Đông mùa rét giá
Con ngậm ngùi tiễn biệt dạ xót xa.

Tuy nhiên, con đã được an ủi, được sưởi ấm bởi tấm lòng từ bi và giới đức của chư Tôn Đức nhân mùa An Cư. Quý Ngài như tiếp them năng lượng và nghị lực để cho con vượt qua nỗi mất mát lớn lao này, tạo thêm niềm tin vững chắc cho con bước tiếp trên lộ trình giải thoát kiếp trầm luân.


Nhiệm mầu thay, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, cùng tu, cùng học, cùng thực hành giáo lý Từ Bi, ấy vậy mà con như được tắm gội và hân hưởng hương giới đức của Chư Tôn Thiền đức, như được sống lại thời Đức Phật còn tại thế. Đức Từ Bi và Trí Tuệ của Quý Ngài như lan tỏa khắp mọi nơi, tô đậm thêm tình Linh sơn Pháp lữ.


Ngôn ngữ trần gian không sao diễn tả hết nỗi niềm và cảm xúc của con. Con chỉ biết cúi đầu đảnh lễ tri ân ân đức của quý Ngài, nguyện rằng sẽ cố gắng tu tập và hành trì những lời của quý Ngài thay lời Phật truyền trao, ngõ hầu đền đáp công ơn trong muôn một. Một lần nữa, con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, chúng sanh dị độ.


An Cư, ngày 7/7/2016
Đệ tử TN Viên Thông