Post: : Admin

Vấn đáp Phật pháp chủ đề: Hoài bảo tuổi trẻ do ĐĐ Thích Quảng Tánh trả lời cho các bạn trẻ tại khóa tu mùa hè Tổ đình Phước Viên - Biên Hòa - Đồng Nai.
Tọa đàm 'Chánh kiến về hiếu đạo' ĐĐ Thích Quảng Tánh