Post: : Admin

Không được hai, ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng; hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện.Hòa thượng Quảng Khâm dạy: TU CÁI MIỆNG


Hòa thượng Quảng Khâm người Đài Loan, sinh năm 1892, mất năm 1986 hưởng thọ 95 tuổi, một bậc chân tu thạc đức, muôn đời chỉ niệm Phật tu cái miệng.

Nếu làm vậy sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại-chúng.


Tu hành đừng nên thị phi (chê bai, nói xấu người khác), đừng đặt điều.
Khi nói, lời lẽ cần phải tinh (chỉ nói điểm chính) và giản (đơn giản). Khi lời không cần phải thốt ra, đừng nói!
Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi (không đáng tin cậy), chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành; nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa!
Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, bạn đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm!
Đừng nói thị phi; vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại, và khiến kẻ khác không được yên ổn.
Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình.
Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng.


Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử "thói quen thế tục" bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi; do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thi phi nữa!

Hòa thượng Quảng Khâm dạy: TU CÁI MIỆNG

Hòa thượng Quảng Khâm người Đài Loan, sinh năm 1892, mất năm 1986 hưởng thọ 95 tuổi, một bậc chân tu thạc đức, muôn đời chỉ niệm Phật tu cái miệng.Có kẻ khi nói thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định; khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy, y còn làm người ta phải nghe y mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi.


Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn; nghĩa là không được "khẩu thị tâm phi" (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngả).Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp. Miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng: "Tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt!"


Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi.
Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật


Hòa thượng Quảng Khâm

Hòa thượng Quảng Khâm dạy: TU CÁI MIỆNG, khẩu nghiệp, miệng nói dối, nói hai lưỡi, miệng thối, miệng hôi, hôi miệng, miệng nói bậy, tu hành, tu khẩu, tu tâm