Post: : Admin

Hòa Thượng chủ tịch Thích Thiện Nhơn: Triển khai hiến chương Giáo Hội PGVN tại Chùa Thiên Châu tại số 101 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, Tp. Tân An, Phường 3 tỉnh Long An.
Hòa Thượng chủ tịch Thích Thiện Nhơn: Triển khai hiến chương Giáo Hội PGVN