Post: : Admin

Con người trong mê mờ khi gặp bệnh tật và tai ương đều kêu than trời đất, tìm mọi cách để thoát khổ. Thế nhưng, họ lại không biết rằng tất cả mọi chuyện xảy đến trong đời đều có nguyên nhân, đều do Nhân ác từ nhiều kiếp sống trước đó chính họ đã tạo tác.Họa phước do chúng ta tạo nên

Họa phước không cửa, do người tự tạo. Nhân quả thiện ác, như bóng theo hình.


Lời vàng Phật dạy