Post: : Admin

Tu viện Xá Vệ là viên ngọc quý hiếm ở miền Tây. Đó là tu viện Phật giáo nơi tăng ni và Phật tử đến học giáo lý của đức Phật và cùng nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp. Xin chân thành cảm niệm công đức của tổ chức Viet Nalanda Foundation đã giúp dịch và chuyển âm video này sang tiếng Việt. For more Buddhist teachings visit
Xem video về Tu viện Xá Vệ (Sravasti Monatery)

Sravasti Abbey, một tu viện Phật giáo tại Hoa Kỳ vừa thông báo khóa học về Phật giáo thường niên dành cho người trẻ (18 đến 29 tuổi) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17-6-2017.

Khóa học ngắn ngày sẽ cung ứng các kiến thức và hiểu biết liên quan đến các giá trị cơ bản của đạo Phật về tinh thần đơn giản, sự thiện lành và lòng yêu thương. Các hoạt động hàng ngày trong khóa học bao gồm hướng dẫn và thực hành thiền tập, giảng dạy các kiến thức Phật giáo gồm nhiều truyền thống khác nhau, thảo luận nhóm nhỏ và lao động chân tay ngoài trời trong khuôn viên tu viện.

Hoa Kỳ: Nét đẹp của Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Sư trụ trì Venerable Thubten Chodron tu vện Xá Vệ (Sravasti Abbey)

Sư trụ trì Venerable Thubten Chodron tu vện Xá Vệ (Sravasti Abbey)

Quý Ni chúng tại Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Quý Ni chúng tại Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Quý Ni chúng tại Tu viện Xá Vệ (Sravasti) cùng Phật tử nghiên cứu giáo lý Phật đà

Quý Ni chúng tại Tu viện Xá Vệ (Sravasti) cùng Phật tử nghiên cứu giáo lý Phật đà

Cảnh Tu viện Xá Vệ (Sravasti) vào mùa đông tuyết rơi

Nét đẹp diệu kỳ của tu viện

Tu viện Xá Vệ (Sravasti) nơi tiếp nhận mọi tầng lớp đến tu tập

Tu viện Xá Vệ (Sravasti) nơi tiếp nhận mọi tầng lớp đến tu tập

Ni sư Thubten Chodron, một nữ tu Phật giáo người Hoa Kỳ danh tiếng và cũng là học trò của Đức Dalai lama, người sáng lập tu viện Sravasti Abbey, sẽ đảm trách việc giảng dạy khóa học “Khám phá về Phật giáo”.


Được biết đến như một tu sĩ Phật giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày và là người đã hướng dẫn nhiều khóa tu học khác nhau ở nhiều nước trên thế giới, Ni sư Chodron chính thức xuất gia vào năm 1977 và sau đó hoàn thành quyển sách nổi tiếng “Phật giáo cho người bắt đầu”. Hiện tại Ni sư cũng đang bận rộn cho công tác giảng dạy khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập năm 2003, tu viện Sravasti Abbey trở thành cộng đồng tu tập dành cho các tu sĩ phương Tây theo truyền thống Kim Cang thừa của Tây Tạng. Các học viên đăng ký tham gia khóa học sẽ phải trải qua một tuần thực hành đời sống tu viện cùng với chư Tăng Ni tại đây.

Tâm Nhiên (theo BCDB)

Tu viện Xá Vệ là viên ngọc quý hiếm ở miền Tây. Đó là tu viện Phật giáo nơi tăng ni và Phật tử đến học giáo lý của đức Phật và cùng nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp. Xin chân thành cảm niệm công đức của tổ chức Viet Nalanda Foundation đã giúp dịch và chuyển âm video này sang tiếng Việt. For more Buddhist teachings visit http://www.sravasti.org and http://www.thubtenchodron.org