Post: : Admin

HT.Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế đã ký văn bản gửi các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành, các trường Phật học chính thức thông báo về việc Học viện tuyển sinh khóa mới. Thay mặt Hội đồng Điều hành, TT.TS Thích Nguyên Thành, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện ký thông báo tuyển sinh cử nhân Phật học khóa IX (2017-2021). 
GIÁO HỘI PG VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………                                                                         ……………


BẢN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA IX (2017-2021)
Điều kiện tiếp nhận
Học viện không hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của Tăng/Ni thí sinh trong hạn tuổi từ 18 đến 33, ở các Tỉnh/Thành trong cả nước. Tất cả Tăng/Ni thí sinh hội đủ hồ sơ hợp lệ sau đây có quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa IX của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

A. Thủ tục hồ sơ gồm có:
1. Một Đơn xin dự thi, có ý kiến của Bổn sư hay Y chỉ sư của Tăng/Ni thí sinh (theo mẫu M.2-2017).
2. Một Giấy xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo (theo mẫu M.3- 2017).
3. Một Bản lý lịch Tăng/Ni thí sinh. Các Tăng/Ni thí sinh dự tuyển tự tay ghi rõ ràng, đầy đủ vào các mục theo yêu cầu, dán ảnh, có dấu giáp lai và chứng nhận của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo, nơi Tăng/Ni thí sinh đang tu tập.
4. Một Bản sao Chứng điệp thọ giới (Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni) có công chứng.
5. Một Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng).
6. Một Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học, Đại học (có công chứng).
7. Một Bản Chứng nhận sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm do cơ quan Y tế địa phương cấp.
9. Bốn ảnh 3x4 (chụp thẳng mới nhất, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm và nơi sinh- đựng trong túi bóng).
10. Hai (02) Phong bì coù daùn saün tem vaø ghi roõ ñòa chæ lieân heä
11. Túi đựng hồ sơ theo mẫu (M.0- 2017).
Học viện sẽ không hoàn lại hồ sơ đăng ký dự thi tuyển cho những Tăng/Ni thí sinh không đạt yêu cầu.
B. Nhận hồ sơ

* Các Tăng/Ni thí sinh có thể đến Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế để nhận các mẫu hồ sơ hoặc liên hệ các Văn phòng Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo để photocopy các mẫu (M.1-2017; M.2-2017; M.3-2017; M.4-2017 theo khổ giấy A4). Học viện sẽ không nhận bản đánh máy hoặc chép tay. Các thí sinh cũng có thể truy cập vào website: www.phatgiaohue.vn  hoặc giacngo.vn để in các mẫu đơn trên.
Mọi giấy tờ của hồ sơ Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi phải được đựng trong phong bì “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH” theo mẫu của Học viện quy định (mẫu M.0-2017) đã gởi cho Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo.

C. Nộp hồ sơ:

*Tất cả hồ sơ Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi tuyển phải gởi về Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (địa chỉ: 109 Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế – tel: 0234.3836078) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 07 năm 2017 (có thể trực tiếp đến nộp tại Văn phòng Học viện vào các buổi sáng từ 7h30 – 10h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần, hoặc nộp hồ sơ qua Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo và Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội sẽ chuyển hồ sơ của Tăng/Ni thí sinh đến Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế).
*Riêng ba đơn vị Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, và Đà Nẳng Tăng/Ni thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trong thời hạn nêu trên.
*Văn phòng Học viện sẽ không giải quyết bất cứ hồ sơ nào đến trễ trong thời gian quy định đã nêu trên.
*Mỗi hồ sơ dự thi đóng lệ phí 200.000đ.

D. Danh sách dự thi, ngày và môn thi:

*Danh sách dự thi:
Tất cả Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi tuyển khóa IX (2017-2021) nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được niêm yết danh sách tại Văn phòng Học viện vào ngày 18/07/ 2017.
*Ngày thi:
Ngày thi sẽ được chính thức tổ chức vào thứ Năm, thứ Sáu ngày 20 & 21/7/2017. Thí sinh phải có mặt trước hai ngày để xem thông báo về địa điểm thi, nội quy thi và nhận phiếu báo danh.
*Môn thi:
Gồm ba môn bắt buộc với những nội dung như sau:
1. Môn Giáo lý Phật học căn bản: (hệ số 2; thời gian 180 phút).
- Nội dung: Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Nhân quả-Nghiệp báo, Tam Pháp ấn, Tam vô lậu học v.v… và các vấn đề có liên quan đến đời sống của người xuất gia.
2. Môn Văn học Việt Nam: (hệ số 1, thời gian 120 phút).
- Nội dung trong chương trình lớp 12 phổ thông hiện hành.
3. Sinh/Cổ ngữ : chọn Hán văn, Anh văn hoặc Trung văn: (hệ số 1, thời gian 90 phút)
- Hán văn: Nội dung giảng dạy theo giao trình các trường Trung cấp Phật học
- Anh văn/Trung văn: Nội dung trong chương trình lớp 12 phổ thông hiện hành, hoặc tương đương trình độ chứng chỉ A quốc gia.

Trên đây là bản hướng dẫn đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ tại Văn phòng Học viện hoặc qua số điện thoại: 0234.3836078 hoặc số điện thoại: 01225999902.


Tải hồ sơ tuyển sinh cử nhân học viện Phật giáo tại Huế


Tải hồ sơ tuyển sinh cử nhân học viện Phật giáo tại Huế