Post: : Admin

Hãy ý thức mỗi ngày khi hơi thở ra vào, để quí cuộc sống hơn. Khi ta không còn nữa về bên kia thế giới, chẳng đánh mất cuộc đời.
Tha Phương Tử