Post: : Admin

Những điều tốt lành luôn ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Đã khi nào ai chúng ta cảm thấy mình trống rỗng, không muốn nghĩ, không muốn làm bất kì việc gì đó chưa? Cuộc sống cứ ồn ã bên ngoài mà sao không mang cho ta một thanh âm mà ta muốn? Chúng ta chờ, chúng ta đợi và cuối cùng trong ta trở nên chai lì, một cái gì đó khiến ta không thể thoát ra được với những suy nghĩ về cuộc sống, về mọi người xung quanh. Tất cả hiện hữu trước mắt chúng ta nhưng sao lại nhạt nhòa như vậy?


Tôi không phải là một nhà tâm lí nhưng cũng hiểu được vì sao chúng ta lại có cảm giác ấy bởi tôi đôi lúc cũng vậy.

Đời là vậy đó bạn ạ. Thôi thì chúng ta cứ sống hết mình, theo cách nghĩ của mình vì tất cả mọi phấn đấu đều cho mình và mọi người mà mình yêu thương...! Còn với những kẻ có "Lòng Tham Không Đáy" thì vĩnh viễn trong họ chỉ có là mưu mô, là xảo trá,... là kết quả cuối cùng và tận cùng trong họ chỉ có "Sự Cô Độc". Cuộc sống này là vậy sự dối trá trong tận cùng sự dối trá, ai cũng tự lừa bịp chính Mình. Chúng ta phải chấp nhận, hoặc lựa chọn cuộc sống riêng cho chính mình để được sống thật với chính mình, vì "Thật là Phật" mà....!!!


Tôi không phải là một nhà tâm lí nhưng cũng hiểu được vì sao chúng ta lại có cảm giác ấy bởi tôi đôi lúc cũng vậy.

Đời là vậy đó bạn ạ. Thôi thì chúng ta cứ sống hết mình, theo cách nghĩ của mình vì tất cả mọi phấn đấu đều cho mình và mọi người mà mình yêu thương...! Còn với những kẻ có "Lòng Tham Không Đáy" thì vĩnh viễn trong họ chỉ có là mưu mô, là xảo trá,... là kết quả cuối cùng và tận cùng trong họ chỉ có "Sự Cô Độc". Cuộc sống này là vậy sự dối trá trong tận cùng sự dối trá, ai cũng tự lừa bịp chính Mình. Chúng ta phải chấp nhận, hoặc lựa chọn cuộc sống riêng cho chính mình để được sống thật với chính mình, vì "Thật là Phật" mà....!!!


Huyền Tâm