Post: : Admin

Hòa thượng Thích Huệ Đức đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16giờ45 phút ngày 06/9/2017 (nhằm ngày 16/7/Đinh Dậu) tại chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang
-   Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Hậu Giang: Hòa thượng Thích Huệ Đức viên tịch

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ ĐỨC

-       Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-       Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-       Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang;
-       Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang;

-       Trụ trì chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.


Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16giờ45phút ngày 06/9/2017 (nhằm ngày 16/7/Đinh Dậu) tại chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
* Trụ thế : 70 năm * Hạ lạp : 50 năm
- Lễ nhập kim quan vào lúc 08giờ00, ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).
- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Bảo Tịnh.
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 12giờ00 ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).
- Lễ truy điệu được cử hành lúc 09giờ00 ngày 11/9/2017 (21/7/Đinh Dậu); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, Tp. Vị Thanh.
 
Nay Cáo Phó 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn