Post: : Admin

Hôm nay chúng ta gặp gỡ để trao đổi về làm thế nào để thực hành giáo pháp của Đức Phật? Muốn thực hành giáo Pháp Đức Phật thì phải hiểu giáo Pháp Đức Phật đã dậy như thế nào để tu tập thực hành theo.Cho nên khi chúng ta thực hành giáo Pháp thì ta cần nhớ mục đích chính của việc thực hành Pháp là để chuyển hoá các tâm tiêu cực ko thể chấp nhận trong dòng tâm thức của ta, chính là nguyên nhân của tất cả các khổ đau phiền não. Cũng là để tránh tạo các ác nhân, ác nghiệp & chuẩn bị cho các kiếp sau ta ko bị khổ đau trong địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.

Nếu thực hành giáo Pháp mà chỉ nhằm cho những lợi ích đời này thì sẽ không phải là theo đúng giáo Pháp Đức Phật.

Làm thế nào để ta trở thành người tu hành Đạo Phật? Đó là chuyển hoá tâm bất thiện thành thiện, điều phục tâm mình tham lam sân hận si mê, tật đố. Không gieo các nhân bất thiện để chịu đau khổ trong các kiếp sau.

Nếu mình chỉ quan tâm đến các Pháp khí bên ngoài như bảo bình, ốc Pháp, chiêng, trống... thì đó không phải là tinh tuý của Đức Phật. Các Pháp khí của Mật tông thì để bí mật mà hành trì chứ ko phải để phô bày, ...

Cho nên tôi giới thiệu Pháp là phương pháp chuyển hoá tâm niệm xấu của mình thành tâm niệm tốt tích cực. Nếu mình thay đổi tâm thì mình sẽ không bị gieo nhân xấu, ngăn nguyên nhân đau khổ của kiếp này và kiếp sau. Nếu ko chúng ta không phải là Phật tử

Điều gì làm ta sinh vào cõi ác/ cõi lành? Làm thiện - sinh cõi lành. Làm bất thiện - sinh cõi ác

Mình tụng kinh niệm chú lễ bái vì mục đích ngăn nguyên nhân đau khổ của kiếp này & kiếp sau thì mới là thực hành Đạo Phật. Nếu ta chỉ mong các điều cho kiếp này như thân thể khoẻ mạnh, có thần thông... Thì ko phải là Đạo Phật

Những ác nghiệp:
Nặng sẽ tái sinh ở Địa ngục
Vừa sẽ tái sinh ở ngã quỷ
Nhẹ sẽ tái sinh làm súc sinh

Ác nghiệp nặng: khi sát sinh với động cơ tham sân si, hành động dã man vì ko giết chết ngay mà hành hạ dã man khốc liệt chết từ từ. Sau khi kết thúc lại thấy vui vẻ thoả mãn là nghiệp nặng gieo nhân vào địa ngục

Vừa: như trên nhưng ở giai đoạn kết thúc thì hối hận

Nhẹ: mình chỉ có ý muốn giết nhưng ko hành động & khi kết thúc không vui

Mình chỉ thiếu 1 trong ba nhân tố kể trên thì ko nặng

Cho nên 1 hành động bất thiện gồm 3 loại nặng, vừa & nhẹ. Nếu giết một người đang làm lợi cho nhiều người thì tội nặng hơn tội giết một người bình thường.
Giết người ác thì tội nhẹ hơn.
Giết cha mẹ là tội ngũ nghịch.
Giết Bồ tát, A la hán thì tội nặng hơn
Cách giết: người thì nướng làm con cá chịu đau chết dần thì tội nặng hơn là giết chết nhanh

Nếu thân khẩu ý tạo điều thiện thì được hạnh phúc. Bất thiện chịu khổ đau. Đó là theo luật nhân quả, gieo nhân nào nhận quả nấy.

Nếu như trước nay chúng ta chịu đau khổ cũng có nguyên nhân bất thiện, nhân ác.

Nếu ta được hạnh phúc là do ta đã gieo nhân lành.

Nếu ta gieo nhân lành bây giờ thì ta sẽ được hạnh phúc trong tương lai, đó là theo nhân quả, nếu không tin nhân quả thì ta sẽ không biết để làm lành tránh ác.

Nếu mình gieo nhân bất thiện thì nó sẽ chín khi đủ duyên trong kiếp này hoặc kiếp sau.

Khi ta nhập thai là phải có dòng tâm thức kết hợp với tinh cha huyết mẹ .

Có đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng hay ốm
Đau và không thuốc nào chữa khỏi. Có đứa con sinh ra đã rất thiện. Đó là do các điều ta đã tạo tác trong quá khứ. Cha mẹ chỉ là nhân phụ.

Nếu chúng ta làm ác sẽ sinh vào địa ngục ngã quỷ súc sinh khổ đau ko kể hết
Ngạ quỷ: bụng to nhưng cổ họng bé như cọng cỏ, có khi đến 500 năm ko có một miếng ăn một miếng nước

Súc sinh: chỉ là công cụ để sai khiến, giết thịt. Thậm chí ăn rất dã man như người Trung Quốc ăn não con khỉ, đau đớn, không có quyền lựa chọn. Cá sống để người ta ăn, dùng sài, nó không có quyền lựa chọn, không có điều kiện sống như con người. Loài vật thì si mê, nó không biết phân biệt người tốt, người xấu.

Quán sát như vậy mình biết mình cũng có đủ nhân duyên để sinh vào cõi xấu, chỉ là mình chưa sinh thôi.
Nếu mình chỉ tham luyến tu đạo cho đời này thì ta không tu Phật Đạo. Nếu ta còn nghĩ đến lợi mình thì ta chưa có Bồ Đề Tâm
Nếu việc nhỏ mà bạn nghĩ đến lợi ích cho số đông thì công đức rất lớn.

Cái mình còn tham luyến những thịnh vượng huy hoàng ở Thế gian thì bạn sẽ còn bị trong sinh tử luân hồi

Nếu bạn còn chấp thật thì không có chánh kiến về không tánh.

Ngày hôm nay tôi xin tặng mấy câu kệ này làm quà cho các bạn

'Một điều ác nhỏ cũng ko được làm
Phụng hành viên mãn hết thảy điều lành
Điều phục toàn diện tâm ý chính mình
Đây chính là lời dạy của Chư Phật'


Thầy Yangten Rinpoche giảng tại Hải Phòng - tháng 11/2015