Post: : Admin

An Lạc Thiền Tự người dân địa phương thường gọi là Chùa Đa, tọa lạc tại xóm 5 thôn Quán Khái xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng. Sắp tới tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà Tổ. Thời gian vào ngày 05 tháng 11 năm 2017 (nhằm chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu)Hải Phòng: Sắp tới chùa Đa - An Lạc Thiền Tự tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà Tổ

Hải Phòng: Sắp tới chùa Đa - An Lạc Thiền Tự tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà Tổ

Hải Phòng: Sắp tới chùa Đa - An Lạc Thiền Tự tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà Tổ

Thư mời tham dự lễ đặt đá xây dựng nhà Tổ chùa Đa.


Đai đức Thích Mẫn Thiện