Post: : Admin

Nghiệp và quả của nghiệp là điều bất khả tư nghì không ngừng thay đổi và chuyển biến tác động lên vận mệnh của chúng sanh hữu tình. Có những ác nghiệp cho quả ngay trong hiện tại, như khi chúng ta trộm cắp những tài sản lớn bị phát giác hoặc giết người hay làm tổn thương người khác, với mức độ nghiêm trọng thì sẽ phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật. 

Đức Phật (The Buddha)

Đức Phật (The Buddha)

Còn có những tội lỗi hiện tại tuy chúng ta chưa phải giá cho những gì mình đã làm tuy nhiên định luật nhân quả vốn công bằng sẽ tác động và khiến cho người tạo ác nghiệp phải phiền não khổ đau. Chẳng hạn như một số người ưa thích sự sát sanh và giết chóc hiện tại vẫn an vui, khỏe mạnh thậm chí giàu sang nhờ sự trợ duyên của thiện nghiệp và hiện tại các vị ấy cũng chỉ gieo nhân của khổ đau.

Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, ác nghiệp chín mùi thì hậu quả sẽ khôn lường khó định. Khi thân hoại mạng chung, thì những cảnh giới đọa xứ như địa ngục, ác thú với khổ đau thiên thu đang chờ đợi người tạo bất thiện nghiệp. Trên nhân thế, nghiệp và quả của nghiệp có một sức mạnh to lớn tạo nên hạnh phúc hay khổ đau tùy theo thiện nghiệp và ác nghiệp. Hành thiện, tích đức thì được an vui, làm ác thì phải gặp khổ đau, quy luật như vậy sẽ thành hiện thực khi nghiệp hội đủ nhân duyên cho quả. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống