Post: : Admin

Những câu chuyện diễn ra hằng ngày của trại nuôi người điên của vợ chồng anh Hà Tư Phước tại đây hiện đang nuôi dưỡng 40 người  điên tại Gia lai đa phần là vô gia cư .
Video Hà Tư Phước nuôi người Điên tại Gia lai


Quên mình để đi làm đạo, thì bất cứ nơi nào bỏ vào chữ quên mình làm đạo, chính bản thân em tất cả những người chết, từ những người sinh non... sống và thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Kể cả giao thừa tết, bất cứ giờ nào người ta cần là mình đi. Ở đây rất công bằng, người có cha có mẹ cũng như không có, không thiên vị ai, ăn bằng nhau ở bằng nhau, ở nhà họ rất dữ nhưng có điều lạ là khi mọi người đến đây lại người nào cũng hiền hết. Anh Tư Phước  chia sẻ.

Một việc làm quý hóa của con người có tấm lòng vị tha thương yêu giúp đỡ mọi người.


Thực hiện: Cty TNHH MTV Truyền Thông Phúc Khang

Chư Sê - Gia Lai tháng 03 - 2016