Post: : Admin

Ngày 24/72018 tại khách sạn Ngân Hà, 158 Đường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh đã diễn ra khai mạc và hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chức sắc, chức Việt, nhà tu hành, người đứng đầu một số tôn giáo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4.Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự và phát biểu khai mạc chào mừng đại biểu đại diện các chức sắc, chức việc, các nhà tu hành đứng đầu một số tổ chức tôn giáo các tỉnh trên địa bàn quân khu 4, ông cũng đã nói lên một số đặc điểm của các tôn giáo, một số đặc điểm tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn quân khu 4...

Hội nghị đã lần lượt lắng nghe các chuyên gia, của Ban Tôn giáo, các tướng lĩnh trong quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày 6 chuyên đề trọng tâm, cung cấp cho Đại biểu những nội dung liên quan đến an ninh quốc phòng như:

1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo với quốc phòng an ninh trong tình hình mới,
2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân...
3. Đường lối, quan điểm về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới,
4. Phòng chống " Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...
5. Nội dung cơ bản về luật Tín ngưỡng tôn giáo và nghị định 162.
6. Một số vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội...

Hội nghĩ diễn ra trong 3 ngày từ 24-26/7/2018 với sự tham dự của khoảng hơn 200 người, đoàn Đại biểu Phật giáo Quảng Trị tham dự Hội nghị lần nầy với 10 Đại Đại biểu là chư Đại đức trong Thường trực Ban Trị sự và các Ban, Ngành do Đại đức Thích Đạo Không, Phó BTS, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn. 

Các nhà tu hành tham dự ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị

Tăng Nguyên