• Phương tiện tu tập xin đừng chấp

  24-07-2018
  Phương tiện tu tập xin đừng chấp
  Phương tiện thì ai dùng gì cũng được miễn phục vụ tốt cho vấn đề tu tập và hành đạo, miễn sao đừng chấp trước vào đó mà đọa lạc vào sự tham đắm tạo nghiệp...
 • Nên không ủng hộ việc tiếp tục đốt vàng mã!?

  25-06-2018
  Nên không ủng hộ việc tiếp tục đốt vàng mã!?
  Theo tôi là vẫn nên duy trì việc đốt vàng mã, nhưng chỉ ở mức độ tượng trưng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không nên có chủ trương đi ngược lại với truyền thống tâm linh của dân tộc...