• Kinh nghiệm tuệ giác

    Kinh nghiệm tuệ giác
    Kính thưa các đại biểu đáng kính của cộng đồng Phật giáo, thưa các bạn: tất cả các bạn đã đến đây để tìm hiểu Thiền Quán là gì và nó giúp chúng ta thế nào trong cuộc sống hằng ngày; nó giúp chúng ta thế nào để thoát khỏi đau khổ, đau khổ của đời sống và của cái chết. Mọi người đều muốn thoát đ...
  • Đường đi của một luận văn Tiến sĩ

    Đường đi của một luận văn Tiến sĩ
    Đây là chuyện thật đã được “xử lý” cho ít va chạm, tất nhiên. Xứ tôi có tiến sĩ sử học đầu tiên, tin vui cho cả ngành, cả tỉnh. Công trình khoa học lịch sử được bảo vệ thành công được báo chí đưa tin, còn nội dung của công trình ấy công chúng không được biết, song địa vị của ...